Bibliografía y materiales de trabajo

Barrigorri, A. Chaves, MM, Fernández R, Lopez Rey J. A. (2004) El botellón localizando un Conflicto Posmoderno. En Alvarez Sousa (coor) Turismo, ocio y deporte, A Coruña, ed Universidade da Coruña. Pax 110-113. Neste estudio comparanse diferentes formas de expresión do ocio xuvenil na península ibérica e a súa relación co botellón e os conflictos sociais que xera.  Pódese atopar en

http://books.google.es/books

Giró, J (2007) Adolescentes, ocio y consumo de alcohol. Editorial Entinema. Madrid. O obxectivo deste estudio sociolóxico promovido  foi analizar de forma sistemática as pautas de consumo de alcohol entre os adolescentes, relacionadas coas convencións sociais, de forma que se puideran poñer en marcha pautas de intervención preventivas de conflictos

 

Calafat A; e outros (2005) El consumo de alcohol en la lógica del botellón. Revista Adicciones, vol 17 nº 3. págs, 193-202. Artigo que recolle información comparada de 5 comunidades autónomas  e no que se pode atopar os resultados dun traballo de observación, dos grupos de discusión e entrevistas con xoves e repreentantes dos sectores de pobación directamente afectados polo fenómeno..  Pode consultarse en http://www.adicciones.es/files/193-202%20Calafat.pdf

 

Carles Feixas  2008 De jóvenes, bandas y tribus, Ariel. Esta obra propón un itinerario histórico e transcultural as diferentes formas de ser mozo, continúa coa visita a algúns dos estilos xuvenis contemporáneos e remata por rastrexar o estio punk.  Pódese leer en:

http://www.scribd.com/doc/8753074/Carles-Feixa-De-Jovenes-Bandas-y-Tribus

Carles Feixas. Generación Replicante. El Pais edición impresa (EL PAÍS, 18/09/09)

Diaz, A. La Caza del Replicante (1989) Revista AlFoz nº 62-63 pax 9-12 un artículo que recolle e critica a expansión de estudios que sobre a xuventude se levaron a cabo durante a década dos oitenta e que levaron así aun desgaste e á trivialización na investigación sobre os fenómenos culturais asociados á xuventude.

Masa Muriel, Esther (2009) Del botellón... al botellín: estudio antropológico sobre la alternativa como respuesta socio-cultural. Edt. Diaz de Santos. O botellón como forma de ocio xuvenil forma parte da nosa cultura , neste libro analizase este fenómeno no contexto da cidade de Cáceres dando voz aos mozos e expertos sociais que ofrecen claves para comprender o fenómeno.

Megías, E (coord), (2001). La noche: un conflicto de poder. Revista de Estudios de Juventud, 54. Número da revista totalmente dedicado ao análise das formas nocturnas de ocio xuvenil.  Pode consultarse en:

http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.item.action?id=1946035778&menuId=1534027782

 

Nogués Pedregal, A.M. e outros (2004) Carnavilización e botellón. Unha etnografía estadística del ocio juvenil en la provincia de Alicante. en Turismo, ocio y deporte. Pax 141-158 Universidade da Coruña.  Unha comparación entre os tempos de ocio que se plasma no botellón e os rituais carnavalescos como expresión da liberdade, a abundancia e a universalidade. Pódese atopar en http://antropologia.umh.es/CV_Nogues/Art%C3%ADculos/2004_Ocio_Botell%C3%B3n.pdf

 

Sánchez Hernández, María Jesús (2007): De la observación a la construcción del objejo en la investigación etnográfica: un trabajo de campo sobre el botellón. Athenea Digital, nº 12, pax 156-182 Póde consultarse en:

 http://psicologiasocial.uab.es/athenea/index.php/atheneaDigital/article/view/440/370

Última modificación: Martes, 6 de Setembro do 2016, 15:14