Esquema de tema

 • Xeral

  FILO EN CUARTO

  Ao longo deste curso aprenderemos os conceptos filosóficos fundamentais, percorreremos todas as etapas da historia das ideas e aplicaremos os conceptos aprendidos a cuestións de actualidade e ao análise de diferentes productos culturais. Farémolo da man dunha Triloxía moi especial: A Triloxía Matrix. Dedicaremos a primeira avaliación as relacións entre ser humano e tecnoloxía, a segunda ao problema do Real, ea terceira ao problema da Liberdade moral e política. 3 das áreas fundamentais da Filosofía.

  Creative Commons License

 • Tema 1

  TEMA 1: QUÉ É FILOSOFÍA? FUNCIÓNS E VALOR DA FILOSOFÍA

 • Tema 2

  TTEMA 3: QUÉ É REAL? OS LÍMITES DO COÑECEMENTO

  matrix
  A primeira película da Triloxía fai que nos plantexemos a dúbida filosófica sobre os criterios que
  temos para distinguir a realidade da fantasía. Propón a pregunta referíndose ao plano onírico,
  pero tamén ao mundo virtual da tecnoloxía. Esta cuestión sobre a realidade é tan antiga como a
  humanidade, pero na actualidade cobra unha nova forza a causa das interaccións, cada vez máis
  sutís entre o virtual e o real. Este primeiro filme busca distinguir a realidade a través dos Sentidos
  guiándose pola temporalidade lineal e a homoxeneidade dos sucesos. A falta de lóxica e o
  criterio máis seguro para distinguir o real do fantástico. Pero estes criterios vanse debilitando a
  medida que transcorre a película, deixándonos as seguintes interrogantes:
       • Cal é o criterio que usamos para distinguir o real da fantasía?
       • Que situación psicolóxica produce o sentimento de irrealidade?
       • A nosa forma de percibir a realidade é diferente da doutras intelixencias non humanas?
       • A realidade ten unha estructura matemática que podamos comprender?
       • O mundo real posúe regras que podemos comprender ¿Sería posible un mundo sen regras nin
        normas onde todo fose posible?

   

  ACTIVIDADES OBRIGATORIAS

  As actividades obrigatorias para este trimestre son:

  1. Realización do cuestionario na aula virtual ou na libreta de traballo.
  2. Lectura do "Mito da Caverna de Platón" e realización dun comentario crítico ou presentación.
  3. Tarefa "As leis da percepcion"


 • Tema 5

  TEMA 2: O SER HUMANO E A TECNOLOXÍA: CIBERPUNKS OU CIBERZENS

  frankensteinA triloxía Matrix é principalmene unha reflexión sobre o papel da tecnoloxía na vida do ser humano, a súa dependencia dela e o papel que xoga a tecnoloxía na formación da identidade humana.

  A primeira película da Triloxía é herdeira das películas de ficción que tentan amosar os problemas que pode desatar unha tecnoloxía sen control. The Matrix recrea o vello mito de Frankestein que se libera das súas cadeas para, sen intención, causar terror e morte ao seu redor. Neo representa ao ser humano que usa a tecnoloxía e non a comprende e, por iso, convertese no seu escravo. 

  Na segunda parte da Triloxía as relación home-máquina amósanse como inevitables. O uso da tecnoloxía é unha das características dos seres humanos porque a producción de materiais e maquinaria que axudan nos procesos de producción é a forma esencial de producir que temos os homes. A máquina concíbese fundamentalmente como un robot, un axudante no traballo, un escravo, porén A máquina robot amosa unha dualidade, por unha parte é unha axuda para o ser humano, pero tamén un competidor no traballo. Os límites entre home e máquina comezan a diluírse cando se fabrican robots con aparencia humana.

  Na terceira parte de The Matrix presentase a discusión entre os sectores que defenden unha tecnoloxía baseada no software ou unha tecnoloxía baseada nos avances do hardware aplicado ao ser humano ou en simbiose con el (homes biónicas ou máquinas intelixentes). Como Neo xa advertira ao comezo da Triloxía "non veño a dicir como rematará isto, senón como vai comezar..."

  A triloxía percorre así a relación home-máquina desde a Primeira Revolución Industrial  que deixou á humanidade uns desenvolvementos tecnolóxicos que lle permitiron uns avances sen precedentes, pero tamén as armas que desencadearon as guerras mais terribles, ate os nosos días, propoñendo unha discuscusión sobre o uso que o ser humano fai da tecnoloxía e a enerxía e a súa influencia na nosa propia identidade. 

   The Matrix tenta facernos reflexionar sobre as seguintes cuestións:

  • ¿Que dominio exerce a tecnoloxía sobre os humanos?
  • ¿Pode o home controlar a tecnoloxía que crea?
  • ¿Por qué temen os humanos ás máquinas?
  • Podemos dominar ás máquinas nun sentido físico, pero ¿ata que punto transformaron elas a nosa forma de ollar a realidade?
  • ¿Como deberán deseñarse as máquinas no futuro? ¿que relación deberá manter o home coas máquinas? 
  • ¿Será posible unha unión física entre o ser humano e a máquina?

  ACTIVIDADES OBRIGATORIAS

  As actividades obrigatorias para este trimestre son:

  1. Visionado da Triloxía Matrix
  2. Realización da tarefa: O ser humano e a tecnoloxía. Unha reflexión sobre a Triloxía Matrix.
  3. Lectura do "O home do bicentenario" e realización dun comentario crítico.
  4. Elaborar unha disertación, fotografía ou vídeo para a Olimpiada Galega de Filosofía. (ver enlace en barra dereita da páxina)
   
 • Tema 6

  • Tema 7

   • Tema 8

    • Tema 9

     • Tema 10