A física (grego φύσισ (phisis), realidade ou natureza) é a ciencia da natureza ou dos fenómenos materiais. Estudia as propiedades da materia, da enerxía, o tempo, o espacio e as súas interaccións (forzas). Neste curso poderás atopar material complementario de axuda para comprender mellor algún dos conceptos da materia de Física en 2º de Bacharelato.