Curso de programación de 2º de ESO grupos A,B,C,D

Curso de Tecnoloxías da información e comunicación de 1º de Bach. grupo A

Curso de Tecnoloxías da información e comunicación de 1º de Bach. GRUPOS B e C