imaxe de introducción á educación física
Ao longo do curso vamos ver e aplicar varias unidades didácticas adicadas a condición física e a saude, ás habilidades deportivas e as habilidades ximnásticas.
Terán parte teórica e parte práctica, coas probas correspondentes en cada caso, adaptando o ámbito procedimental as capacidades de cada alumno.