Skip to Content

Educación Física

Profesorado de Educación Física Curso 2023-2024

O profesorado do departamento de Educación Física do curso académico 2023-2024 e os cursos que imparten son:

Ana Mª Martinez Rivera. Xefe de Departamento. 3º e 4º ESO bilingües.

Sergio Amado Padín Fernández. 1º ESO e 2º ESO C. 

Isabel Carracedo Rodriguez. 2º ESO A e B; 3º  e 4 º ESO non bilingües.

Alba Carregal Abella.  1º BAC.

Emilio José Lousa Regueiro. Proxecto competencial. 3º ESO e 4º ESO.

 Criterios de cualificación da asignatura de Educación física tanto na ESO como en Bacharelato.

 Crtierios de cualificación da asingatutra proxecto competencial 3º e 4º ESO.

Programación didáctica 1º ESO

Programación didáctica 2º ESO

 Programación didáctica 3º ESO.

Programación didáctica 4º ESO

Programación didáctica 1º BAC

Programación proxecto competencial 3º ESO

Programación proxecto competencial 4º ESO

 

 

 

Os profesores dos Ciclos Superiores especialistas en Educación Física (Acondicionamento Físico e Ensinanza e Animación Sociodeportiva) son:

 

Francisco Fernández Fraga (Xefe do Departamento de Actividades Físicas e Deportivas)

Eneko Sertucha Lista

Gonzalo Souto Cañas

María Carretero Rivas

Alba Carregal Albella

Emilio José Lousa Regueiro.

Diego Taboada Lesta

Eduardo Patiño Núñez-Romero

Sergio Padín Fernández

Ana Mª Martinez Rivera

 

 

Adaptación da programación seguindo a orde do 25 de xaneiro

 Seguindo a orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia, se adapta a programación de EF, o documento pódese consultar no seguinte enlace.

ADAPTACIÓNS A PROGRAMACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN MAYO 2020.

 

Neste enlace pódense consultar as adapatacóns á Programación Didáctica  e o resumo dos criterios de cualificación feitos segundo á "Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia."

Novas materias do Departamento de Educación Física para o Curso 2018/19

O Departamento de Educación Física ofertará dúas materias novas o vindeiro curso 2018/19. Estas materias son:

  • HÁBITOS DE VIDA SAUDABLE: ofertarase en 1º BACH e ten unha carga horaria de 1h. Nesta materia analizamos os hábitos cotidianos que favorecen a saúde, ben sexan relacionados coa práctica de exercicio físico, ou ben coa alimentación e o descanso.
  • Intro CAFIDE: Introducción ás Ciencias da Actividade Física e o Deporte, para 2º BACH e cunha carga horaria semanal de 1h. Está orientada ao alumnado que teña intención de acceder aos estudios de grao en CC Actividade Física e o Deporte, e para o que queira facer o Ciclo Superior de Técnico en Animación de Actividades Físicas e Deportivas (TSAAFD). Nesta materia faise unha introducción aos contidos relacionados con esta rama profesional.
Distribuir contido


by Dr. Radut