Curso de Tecnoloxía da Información e Comunicación

Luns, mércores e venres de 11:40 a 12:30

Martes e Xoves de 11:40 a 12:30

AULA VIRTUAL  DE TECNOLOXÍA INDUSTRIAL DE 1º DE BACHARELATO

AULA VIRTUAL  DE TECNOLOGÍA DE 3º ESO 

AULA VIRTUAL DE TECNOLOGÍA  DE 4º ESO

Aula virtual da asignatura de TIC II de 2º de Bacharelato.