Apuntamentos para a recuperación da materia de Tecnoloxía de 2º de ESO

Actividades a traballar nas horas de desdoble de Tecnoloxía.

Apuntes de Tecnoloxía industrial, actividades, imaxes e páxinas web para consultar 


Aula virtual de tecnología de los cursos 2ºA y 2ºB 

Apuntes,actividades e ligazóns, que axuden ao desenvolvemento dos temas de Tecnoloxías de 3º de ESO. Colaboran varios profesores .

Apuntamentos, fichas, ligazóns, actividades....

Diferentes recursos e actividades para o curso.Esta é a porta de entrada a actividades, enlaces, apuntamentos e demáis elementos correspondentes a materia Tic.

Electrónica,tecnoloxías da comunicación, neumática e iniciación a robótica.
Electrónica analóxica. Elementos dun circuito : resistencias fixas, potenciómetros, fotorresistencias,termistencias