O presente módulo permitirá ao alumno coñecer as conidicións que rodean a prestación laboral a fin de saber desenvolverse no mercado de traballo unha vez acadado o título. Permitirá axudarlle en primeiro lugar, a atopar traballo no sector.

Consta de dúas unidades formativas: Equipos de traballo, condicións laborais e procura de emprego e por outra banda, prevención de riscos laborais.

Mediante o estudo de conceptos tales como o contrato de traballo, modalidades de contrato de traballo, xornada, salario, modificacións do contrato e despedimentos, o alumno adquirirá as competencias necesarias para coñecer as principais prestacións que rodean a súa futura prestación laboral.

Asímesmo, a parte de prevención de seguridade e hixiene contén ensinanzas que lle capacitarán para levar a cabo as responsabilidades profesionais equivalentes as precisas de nivel básico en prevención de riscos laborais.


O presente módulo permitirá ao alumno coñecer as conidicións que rodean a prestación laboral a fin de saber desenvolverse no mercado de traballo unha vez acadado o título. Permitirá axudarlle en primeiro lugar, a atopar traballo no sector.

Consta de dúas unidades formativas: Equipos de traballo, condicións laborais e procura de emprego e por outra banda, prevención de riscos laborais.

Mediante o estudo de conceptos tales como o contrato de traballo, modalidades de contrato de traballo, xornada, salario, modificacións do contrato e despedimentos, o alumno adquirirá as competencias necesarias para coñecer as principais prestacións que rodean a súa futura prestación laboral.

Asímesmo, a parte de prevención de seguridade e hixiene contén ensinanzas que lle capacitarán para levar a cabo as responsabilidades profesionais equivalentes as precisas de nivel básico en prevención de riscos laborais.


O presente módulo permitirá ao alumno coñecer as conidicións que rodean a prestación laboral a fin de saber desenvolverse no mercado de traballo unha vez acadado o título. Permitirá axudarlle en primeiro lugar, a atopar traballo no sector.

Consta de dúas unidades formativas: Equipos de traballo, condicións laborais e procura de emprego e por outra banda, prevención de riscos laborais.

Mediante o estudo de conceptos tales como o contrato de traballo, modalidades de contrato de traballo, xornada, salario, modificacións do contrato e despedimentos, o alumno adquirirá as competencias necesarias para coñecer as principais prestacións que rodean a súa futura prestación laboral.

Asímesmo, a parte de prevención de seguridade e hixiene contén ensinanzas que lle capacitarán para levar a cabo as responsabilidades profesionais equivalentes as precisas de nivel básico en prevención de riscos laborais.