O curso  de Orientación Educativa vai dirixido a comunidade educativa do centro que comprende a ensinanza secundaria obrigatoria (ESO)  a ensinanza secundaria postobrigatoria: Bacharelato e Formación Profesional. Este curso atende de tres bloques de contidos

1. Medidas de atención á diversidade (MAD)

2. Plan de Acción Titorial.

3. Plan de Orientación  Académico- profesional.