Operacións auxiliares para a configuración e a explotación

2º de FPB

Curso 2021/2022

Comunicación e Sociedade II 

2º de FPB

Curso 2022/2023

Ciencias aplicadas II

2º de FPB2

Curso 2022/2023

Montaje y mantenimiento de Sistemas y Componentes Informáticos

2º de FPB2

Curso 2022/2023

Ofimática e arquivo de documentos

1º de FPB

Curso 2022/2023