Français avec Tania


Este curso está dirixido ao alumnado de 1º Bacharelato de 1ª Lingua Estranxeira francés. 

A programación anual do curso estará articulada ao redor do intercambio presencial e virtual que realizaremos con alumnado francés do Lycée Jeanne d'Arc de París.

Ademais das actividades propias do curso vencelladas aos contidos do seu nivel e dos obxectivos de etapa, o noso alumnado terá que colaborar nas actividades de preparación da viaxe e de recepción dos nosos socios, facendo especial fincapé no uso das ferramentas TIC que será, as que empreguemos na parte do intercambio virtual.


Cours CUALE B1 au IES Afonso X

Par Tania SOUTO HERRAIZ

Un cours dédié aux élèves de notre établissement qui présentent l'examen B1 du DELF ou de l'EOI B1. 

Vous trouverez ici des ressources variées pour vous préparer et en complément des cours