Exames.

Exames de setembro.

Enviado por Secretaría o Mér, 07/07/2021 - 12:30

Publicado o calendario de exames de setembro.

 

Ver aquí.

( categories: )

Avaliación final extraordinaria e entrega de notas en 2º de Bacharelato.

Enviado por Secretaría o Mar, 05/11/2021 - 12:34

 

Avaliación final extraordinaria: 22 de xuño

Entrega de notas por Abalar Móbil: 22 de xuño a partir das 21:00 horas.

Atención ao alumnado: 23 de xuño de 09:00 a 13:00 horas.

 

Procedemento a seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no segundo curso de bacharelato e/ou pendentes de 1º

 

  • Reclamación ante o centro: solicitude por escrito dirixida á dirección do centro (23 e 25 de xuño ata as 14:00 horas.) formulario aquí.

Comunicación da resolución ao alumnado: Luns, día 28, ás 13:00 horas, presencialmente na xefatura de estudos.

  • Reclamación ante a Xefatura Territorial: solicitude por escrito dirixida á dirección do centro (29 e 30 de xuño ata as 13:00 horas) formulario aquí.

 

Normativa de aplicación: Orde do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato.

Circular 2/2021 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que seprecisan aspectos da Orde do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado áobxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificaciónsobtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, enEducación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato,para o curso 2020-2021.

( categories: )

Calendario final de pendentes.

Enviado por Secretaría o Lun, 05/03/2021 - 13:31

Publícase o calendario final de pendentes da E.S.O.

 

Poden velo aquí.

( categories: )

Calendario de pendentes (2º PARCIAL)

Enviado por Secretaría o Ven, 03/26/2021 - 13:58

 

Horario da 2ª convocatoria de exames de pendentes AQUÍ

 

 

( categories: )

Calendario de pendentes.

Enviado por Secretaría o Lun, 01/11/2021 - 11:22

Ver aquí

( categories: )

Calendario fin de curso de 2º de bacharelato.

Enviado por Secretaría o Mér, 05/19/2021 - 09:28

Accédese a el desde aquí.

( categories: )

Calendario final de pendentes.

Enviado por Secretaría o Lun, 05/03/2021 - 13:30

Publícase o calendario final de pendentes da E.S.O.

 

Poden velo aquí.

( categories: )

ABAU 2020

Enviado por Secretaría o Xov, 04/30/2020 - 12:03

 

Resolución do 28 de abril de 2020 pola que se modifica a resolución do 26 de febreiro, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro du curso 2019/20, da avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade para o curso 2020/21.

Ver aquí

 

Modelos de exames ABAU.

 

 


 

 

( categories: )
Distribuir contido