Admisión de alumnado 2022-23

Enviado por Secretaría o Mar, 02/22/2022 - 12:52

Prazo e formas de presentación: do 1 ao 21 de marzo.

Presencialmente no centro en horario: de luns a venres de 9:00 a 14:00 horas. Luns á tarde de 16:30 a 18:00 horas.

Ou de forma electrónica na seguinte ligazón: https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado con chave 365 ou certificado dixital.

Modelo de solicitude ED550B

 

Documentación a presentar coa solicitude

  • Documento acreditativo do requisito de idade da alumna/o.
  • Certificado oficial do expediente académico.
  • Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia da/o menor, de darse o caso.

Lexislación aplicable:

 

Información adicional:

 

 

AdxuntoTamaño
Orde do 12 de marzo de 2013 que desenvolve o proceso de admisión de alumnado.pdf1.03 MB
Orde 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013.pdf709 KB
Corrección erros Orde 12 de marzo.pdf616.46 KB
Decreto 13_2022 admisión alumnado.pdf545.72 KB
Orde 18 decembro 2020 que modifica Orde 12 de marzo de 2013.pdf441.77 KB
Zonas influencia.pdf3.23 MB
Calendario admisión 2021-22.pdf73.58 KB
Vacantes_2022_23_signed.pdf176.12 KB
baremación.pdf24.94 KB
( categories: )