Avaliación final ordinaria e entrega de notas en 2º de Bacharelato.

Enviado por Secretaría o Mar, 05/11/2021 - 12:34

 

Avaliación final ordinaria: 18 de maio

Entrega de notas por Abalar Móbil: 18 de maio a partir das 21:00 horas.

 

Procedemento a seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no segundo curso de bacharelato e/ou pendentes de 1º

 

  • Reclamación ante o centro: solicitude por escrito dirixida á dirección do centro (19 e 20 de maio ata as 14:15 horas.) formulario aquí.

Comunicación da resolución ao alumnado: Venres, día 21, ás 13:00 horas, presencialmente na xefatura de estudos.

  • Reclamación ante a Xefatura Territorial: solicitude por escrito dirixida á dirección do centro (24 e 25 de maio ata as 14:15 horas) formulario aquí.

 

Normativa de aplicación: Orde do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato.

Circular 2/2021 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que seprecisan aspectos da Orde do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado áobxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificaciónsobtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, enEducación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato,para o curso 2020-2021.

AdxuntoTamaño
anunciog0598-040321-0002_gl.pdf464.2 KB
circular2_2021.pdf439.39 KB
Modelo reclamación XT adormideras.pdf66.85 KB
modelo reclamacion centro adormideras.pdf66.14 KB
( categories: )