Curso de Bioloxía  e Xeoloxía para 2 grupos de 1º de ESO