• Avaliación do estado de conservación e elaboración de propostas de intervención sobre obras escultóricas en materiais pétreos.
  • Execución de tratamentos de restauración específicos adecuados ás obras presentes no taller.
  • Elaboración dun informe de restauración sobre as obras intervidas no taller.