Coñecer os materiais e tecnoloxías aplicadas ao deseño da indumentaria e do téxtil.

Materiais, estruturas téxtiles e procesos industriais téxtiles.

Investigar e analizar distintos produtos téxtiles.