Curso de mercadotecnia aplicado á moda.
Materia obrigatoria do 2º curso de Deseño de Moda.