Grupo B do módulo Linguaxe e Tecnoloxía Audiovisual I