Grupo de 1º A do módulo Linguaxe e Tecnoloxía Audiovisual I