Aula virtual da disciplina Deseño Gráfico Aplicado á Moda, do 2º curso das EE.SS. de Grao en Deseño de Moda.