Monográfico centrado na linguaxe audiovisual e a animación con stop-motion.