Técnicas de análise do mercado.
-Investigación comercial. O comportamento do consumidor. Determinación de obxectivos e posicionamento do
produto.
-Estratexias de mercadotecnia: produto, prezo, distribución e comunicación.
-Comunicación e mercadotecnia aplicadas ao deseño de produto.
-Mercadotecnia e novas tecnoloxías. Novas tendencias en mercadotecnia.