Descritor/contidos:
-Organización e economía de empresa. Recursos e custos da actividade empresarial. O valor do deseño de produto.
-Rendibilidade e beneficios. Fontes de financiamento. Axudas ao deseño. Fundamentos da economía de produción.
-Normativa industrial. Propiedade intelectual e industrial.
-Métodos de investigación e experimentación propios da materia.