Fotografías do desfile DESPUNTE da EASD Mestre Mateo realizadas polo alumnado do segundo curso do CFGS de Fotografía.

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.


Módulo de Técnica Fotográfica de 2º curso, grupo A

Módulo de Técnica de 2º curso grupo B

Módulo de Linguaxe e Tecnoloxía Audiovisual II do Ciclo Superior de Fotografía.

EASD Mestre Mateo, Santiago de Compostela.