Módulo de Medios Informáticos de Fotografía, pertencente ao primeiro curso do C.S. de Fotografía

Grupo B do módulo Linguaxe e Tecnoloxía Audiovisual I
Grupo de 1º A do módulo Linguaxe e Tecnoloxía Audiovisual I
Teoría e Técnica dos Medios Audiovisuais. Correspondente ao primeiro curso do Ciclo Superior de Fotografía Artística.

EASD Mestre Mateo.

Proxectos de fotografía I
EASD Mestre Mateo