- Composición, clasificación e propiedades dos metais e as súas aliaxes. Relación entre estrutura e propiedades. Obtención. Aplicacións. Procedementos de conformación. Tratamentos e acabados.
-Análise dalgúns materiais compostos. Características e aplicación.
-Análise do ciclo de vida de produtos fabricados con estes materiais.
-Métodos de investigación e experimentación para a selección de materiais
- OUTROS MATERIAIS: materiais cerámicos, características e aplicacións. Procesamento de materiais cerámicos

Descritor/contidos:
-Organización e economía de empresa. Recursos e custos da actividade empresarial. O valor do deseño de produto.
-Rendibilidade e beneficios. Fontes de financiamento. Axudas ao deseño. Fundamentos da economía de produción.
-Normativa industrial. Propiedade intelectual e industrial.
-Métodos de investigación e experimentación propios da materia.