Coñecer os materiais e tecnoloxías aplicadas ao deseño da indumentaria e do téxtil.

Materiais, estruturas téxtiles e procesos industriais téxtiles.

Investigar e analizar distintos produtos téxtiles.

Aula virtual da disciplina Deseño Gráfico Aplicado á Moda, do 2º curso das EE.SS. de Grao en Deseño de Moda.
Transformacións básicas do patronaxe feminino. Patronaxe masculino e infantil
Características e tecnoloxía das materias primas que se usan nos productos textiles

Curso de mercadotecnia aplicado á moda.
Materia obrigatoria do 2º curso de Deseño de Moda.