PATRONAXE DE HOME E INFANTIL

Tecnoloxía Textil I

Aula virtual da disciplina Deseño Gráfico Aplicado á Moda, do 2º curso das EE.SS. de Grao en Deseño de Moda.

Transformacións básicas do patronaxe feminino. Patronaxe masculino e infantil
Características e tecnoloxía das materias primas que se usan nos productos textiles

Curso de mercadotecnia aplicado á moda.
Materia obrigatoria do 2º curso de Deseño de Moda.