Materia de volume do primeiro curso dos EE.SS. de Deseño de Moda

Curso impartido pola profesora Elisa González Penas

Matemáticas, física e química aplicadas ao deseño.

Método Científico

Ecodeseño e sustentabilidade