Contidos e materiais para o ámbito científico tecnolóxico de segundo na modalidade semipresencial