Cursos do módulo II

Contidos do ámbito social na quenda da tarde

Contidos do ámbito de comunicación para galego e castelán.