Participación dos nosos alumnos no "Día de Rosalía" organizado polo Concello de Vigo

Homenaxe do Cocello de Vigo no "Día de Rosalía"