A Organización Internacional do Traballo (OIT) é un organismo especializado das Nacións Unidas que se ocupa dos asuntos relativos ao traballo e as relacións laborais. Foi fundada o 11 de abril de 1919, en virtude do Tratado de  Versalles co dobre obxectivo de lograr a expansión global dos dereitos dos traballadores e atenuar as causas das revolucións obreiras que sacudiron fundamentalmente a algúns dos países involucrados na Primeira Guerra Mundial.A súa Constitución, sancionada en 1919, compleméntase coa Declaración de Filadelfia de 1944.

A OIT ten un goberno tripartito, integrado polos representantes dos gobernos, dos sindicatos e dos empregadores. O seu órgano supremo é a Conferencia Internacional do Traballo, que se reúne anualmente en xuño. O seu órgano executivo é o Consello de Administración, que se reúne  cuatrimestralmente en Xenebra. Toma decisións sobre políticas da OIT e establece o programa e orzamento que posteriormente son presentados á Conferencia para a súa aprobación. Tamén elixe o director xeral. En 2012 foi elixido para o cargo o británico Guy  Ryder. A sede central atópase en Xenebra (Suíza).

En 1969 a OIT recibiu o Premio Nobel da Paz.​ Está integrada por 187 estados nacionais (2012). Non ten potestade para sancionar aos gobernos.


O traballo decente, traballo digno, emprego decente ou emprego digno é o que se realiza con respecto aos principios e dereitos laborais fundamentais, permite un ingreso xusto e proporcional ao esforzo realizado, sen discriminación de calquera tipo; leva a cabo con protección social e inclúe o diálogo social. O traballo decente dignifica á persoa traballadora e permítelle desenvolver as súas capacidades. Segundo a Organización Internacional do Traballo «O traballo decente é esencial para o benestar das persoas. Ademais de xerar un ingreso, facilita o progreso social e económico, e fortalece ás persoas, ás súas familias e comunidades.» Dentro dos 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, o 8 é «Promover o crecemento económico sostido, inclusivo e sostible, o emprego pleno e produtivo e o traballo decente para todos». O desemprego mundial aumentou de 170 millóns en 2007 a case 202 millóns en 2012; ao redor de 75 millóns eran mulleres e homes novos. En México, 6 de cada 10 persoas non contaban con seguridade social (56.6% CONEVAL. 2015)3 A nivel mundial, o número de empregos necesarios entre 2016 e 2030, simplemente para que as persoas que acceden ao mercado de traballo manteñan o ritmo de crecemento da poboación mundial en idade laboral, ascende a 470 millóns. Esta cifra representa uns 30 millóns de empregos ao ano.