Finisterrae                                                                                                                          
 
Supercomputador Finisterrae ( Santiago de Compostela)                                              Recompilación de vídeos realizados polos responsables do e- learning do CESGA nos que  explican as principais ferramentas   dá plataforma Aula Cesga

  Agradecementos aos creadores dos vídeos:

  María José Rodríguez Malmierca

  Abraham Martínez Gracia

  Ada Lovelace

Augusta Ada Byron (Matemática, programadora, poeta, informática teórica, inventora, tradutora, escritora e enxeñeira;considéralla como a primeira programadora de computadores)