Acceder

Debe ter as cookies activadas no seu navegador Axuda con Debe ter as cookies activadas no seu navegador
Algúns cursos permiten o acceso a convidados

É esta a súa primeira vez aquí?

Aparte das instrucións que seguen a continuación, neste enlace ten capturas de pantalla dos distintos pasos para a Automatriculación.

1. Para acceder aos cursos da Aula Virtual, primeiro debe estar matriculado na mesma (ter unha conta). Se non é asi, pulse abaixo en “Crear unha nova conta”.

2. Escolla un nome de usuario e un contrasinal, conforme as seguintes instrucións:

a) O nome de usuario estará formado polo seu nome e o primeiro apelido en minúsculas e sen espazos nin acentos. Non poderá utilizar o “ñ”. O sistema avisará se existe outro usuario. De ser así, terá que engadir outra letra ou un número. Exemplo: antonvarela / antonvarela1.

b) O contrasinal debe ser distinto do nome de usuario. Anóteo en lugar seguro.

3. Introduza unha dirección de correo electrónico válida.

4. Nos campos de Nome e Apelidos xa pode utilizar o “ñ”, letras maiúsculas e acentos.

5. Pulse, "Crear a miña nova conta". Terá que abrir o seu correo e pulsar no enlace que se engade para validar a conta.

Así finaliza o rexistro na Aula Virtual do EPAPU Albeiros. O seguinte paso será matricularse nas materias ou ámbitos (na Aula virtual reciben o nome de "Cursos"). Para elo deberá facer o seguinte:

-Entre na Aula Virtual e no cadro "Navegación" clique sobre "Inicio do sitio".

-Na parte de abaixo da zona central, clique sobre "Todos os cursos" e a continuación escolla o tipo de ensino, o curso e a materia ou ámbito que desexe. Aparecerá un botón co texto "Matricúlame" e faga clic sobre el. Repita estes dous últimos pasos en cada ámbito ou materia.

Todas as contas borraranse cando teñan máis de 90 días de inactividade. Nese caso, para ter acceso de novo aos cursos, debería volver a matricularse.