Aloxaremos as categorías por quendas das ensinanzas da ESA semipresencial a distancia