Calendario

Curso 2018/19

 

PROBAS DE AVALIACIÓN INICIAL

(probas de nivel)

Para o alumnado que non xustifique estudos anteriores

 

 

 

Mércores, 19 de setembro de 2018 ás 10 h.

Mércores, 24 de outubro de 2018 ás 10.00 h. 

Mércores,  23 de xaneiro de 2019 ás 10.00 h.

Mércores 20 de marzo de 2019 ás 10.00