Materiais de Francés de 1º de bacharelato utilizados no bacharelato a distancia impartido no IES San Clemente.