Recursos das unidades didácticas: 5, 6, 7 e 8 do ámbito científico-tecnolóxico para os alumnos/as do ámbito científico do módulo 1 semipresencial, para o presente curso académico.

Recursos das unidades didácticas: 5, 6, 7 e 8 do ámbito científico-tecnolóxico para os alumnos/as do ámbito científico do módulo 4 semipresencial, para o presente curso académico.