EOI Vilagarcía Curso 2023-24.
Inglés nivel B2.1 semi
ProfesoraMarta Gago
Horario presencial: Xoves, 17.30-19.30