Autonómica

Información sobre homologación e/ou validación de títulos e estudos estranxeiros

A validación e homologación de titulacións corresponde, con carácter xeral, ao ministerio con competencias en materia de educación.

Visite a web do Ministerio de Educación y Formación Profesional: Homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros no universitarios

LEXISLACIÓN AUTONÓMICA

Normativa autonómica aplicable.

Consulte nesta ligazón a compilación de normativa que mantén a consellería competente en materia de educación.

Distribuir contido