Cambios de grupo - Prazo de solicitudes - Curso 2021-2022

Quen e como:

 • As persoas matriculadas que estén interesadas en solicitar o cambio de grupo poderán facelo dende o seu perfil de CentrosNet.
 • Cada persoa poderá formular un máximo de 2 peticións por cada idioma no que esté matrícula.
 • Só se pode pedir cambio de hora/grupo. Non é posible solicitar cambio de nivel ou de idioma.

Cando se pode solicitar:

Haberá distintos períodos para solicitar cambios de grupo.

 • Solicitudes online, unha vez rematados os prazos de matrícula: pendente establecer datas.
 • Posteriormente, durante o curso, pode entregar unha solicitude de cambio na secretaría.

Resolución das solicitudes:

 • As solicitudes online son atendidas inmediatamente, por orde de petición, na medida que existen vacantes no grupo ao que se desexa acceder.
 • De non haber vacante no momento da solicitude, quedará en espera por se xurdira unha vacante máis adiante e sempre dentro do mesmo período.
 • Recibirá unha mensaxe por correo electrónico confirmándolle a concesión do cambio.
 • As solicitudes á xefatura de estudos, atenderase cada caso individualmente en función da dispoñibilidade de prazas.

Entrada en vigor do cambio:

 • O cambio é efectivo ao recibir a mensaxe de confirmación.
 • Pode asistir ás aulas do novo grupo tan pronto ten a confirmación do cambio.