Matrícula libre probas de certificación 2022

Neste apartado poderá ver a información que precisa coñecer se está matriculado na Escola Oficial de Idiomas para presentarse ás probas de certificación. A información é a mesma para odas as escolas oficiais de idiomas da comunidade autónoma de Galicia.

As probas celebraranse no mes de febreiro de 2022. O prazo de matrícula libre para as probas de certificación do ano 2022 aínda non está definido.

Para matricularse deberá empregar a aplicación en liña: http://www.informaticacentros.com/xunta/

No noso centro pode matricularse para realizar a probas das seguintes linguas e niveis: 

  • Alemán: A2, B1, B2, C1.
  • Francés: A2, B1, B2, C1.
  • Inglés: A2, B1, B2, C1.
  • Italiano: A2, B1, B2, C1.
  • Portugués: A2, B1, B2, C1.

Escolla un dos seguintes apartados para consultar a información: 

IMPORTANTE: información da convocatoria 2021, pendente de actualizar a convocatoria 2022.