Material complementario para o primero curso de alemán. Exercicios online que inclúen autocorrección polo programa. Prácicas de escoita, videos, vocabulario, gramática e lectura.