Este curso esta dirixido a alumnado con poucos coñecementos de galego.