Instrucións para crear exercicios de Hot Potatoes e incostralos en Moodle para a súa publicación

Hier kannst du spielen und Deutsch lernen.

Este curso quere facilitar uns exercicios audiolinguais para acompaña-lo curso de Básico 1 e tamén parte do curso de Básico 2, e está pensado principalmente para repetir a lección na casa, mais sobre todo para proporcionar algúns exercicios de fala para á xente que non pode asistir con regularidade ó curso na aula para que perdan a timidez de escoitar a propia voz e para chegar a certa velocidade e no mesmo momento a certo nivel de pronunciación, tamén se non poden participar nos exercicios de diálogos entre parellas ou en grupo que se fan na aula.

Übungen zu deutschen Partikelverben und Verben mit Vorsilben und Partikeln ohne Verb. Von A1 an.

Material complementario para o primero curso de alemán. Exercicios online que inclúen autocorrección polo programa. Prácicas de escoita, videos, vocabulario, gramática e lectura.