PROBAS CERTIFICACIÓN

 

PROBAS DE CERTIFICACIÓN

Probas dirixidas á obtención de títulos oficiais.

 

Horas e datas das probas: Curso 20-21

 

DOCUMENTACIÓN:

ATENCIÓN! A partir do curso 20/21 a extensión dos textos de mediación escrita será a seguinte: Niveis B1 e B2: 60-80 palabras e Niveis C1 e C2: 80-100 palabras. Consulte a orde e os tempos das probas nas guías de cada nivel:

AVALIACIÓN:

MODALIDADE LIBRE: Prazo de matrícula pechado

MODALIDADE OFICIAL:

O alumnado que se matriculou por oficial nos niveis A2 / B1 / B1.2 / B2.2 / C1.2 / C2 terá dereito á convocatoria ordinaria e extraordinaria de xuño e non terá que realizar ningún trámite de matrícula para estas probas.

MODALIDADE A DISTANCIA (THAT'S ENGLISH!):

Este alumnado non terá que realizar ningún trámite para acceder ás probas de certificación e terá dereito á convocatoria ordinaria e á extraordinaria.

MODALIDADE CALC: 

O alumnado CALC que desexe certificar o nivel que estea a cursar, deberá formalizar a matrícula seguindo o procedemento recollido na circular correspondente á convocatoria en curso, indicando o idioma e nivel do curso CALC que está a cursar.

Este alumnado terá dereito á convocatoria ordinaria e extraordinaria.