Programación

Programación Inglés curso 2020-21

 

INTRODUCCIÓN:| Marco legal | Contexto Educativo

NIVEL BÁSICO A1: | Descrición do nivel | Obxectivos | Competencias e Contidos | Avaliación |

NIVEL BÁSICO A2: | Descrición do nivel | Obxectivos | Competencias e Contidos | Avaliación |

NIVEL INTERMEDIO B1: | Descrición do nivel | Obxectivos | Competencias e Contidos | Avaliación |

NIVEL INTERMEDIO B2.1: | Descrición do nivel | Obxectivos | Competencias e Contidos | Avaliación |

NIVEL INTERMEDIO B2.2: | Descrición do nivel | Obxectivos | Competencias e Contidos | Avaliación |

NIVEL AVANZADO C1.1:| Descrición do nivel | Obxectivos | Competencias e Contidos | Avaliación |

NIVEL AVANZADO C1.2:| Descrición do nivel | Obxectivos | Competencias e Contidos | Avaliación |

NIVEL AVANZADO C2:| Descrición do nivel | Obxectivos | Competencias e Contidos | Avaliación |

TEMPORALIZACIÓN: |Distribución dos contidos |

METODOLOXÍA:| Enfoque metodolóxico |

RECURSOS: | Recursos humanos, físicos e materiais |

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE: | Como programar atendendo á diversidade |

AVALIACIÓN: | Avaliación inicial | Avaliación formativa | Avaliación de promoción | Avaliación certificadora | Autoavaliación |

CURSOS A DISTANCIA "THAT'S ENGLISH": | Descrición do programa | Niveis | Avaliación | Profesorado en Ourense e CATs (Centros de Apoio Titorial)

CURSOS DE FORMACIÓN PARA O PROFESORADO: | Oferta educativa |

CURSOS MONOGRÁFICOS: | Competencia xeral A1, A2, B1, B2, C1.1, C1.2, C2 | Monográficos nas seccións delegadas A1, A2, B1, B2, B2.1, B2.2, C1 |

 

Distribuir contido