Aviso para os usuarios de biblioteca

A última data para levar material emprestado a domicilio é a SEMANA do 10 ao 18 de MAIO
• A partir do 19 de MAIO ata o 25 de MAIO deben entrega-lo material  emprestado.
• O día 25 de MAIO é o último día que funciona a biblioteca
Por favor, sexan puntuais na devolución dos libros e m.a.  Ver cartel.